Optimizacija sajtova

Naše usluge SEO-a obuhvataju sledeće:

Tehnički SEO:

 • Ažuriranje korisničkog iskustva na stranici – osnovni vitalni pokazatelji za web (Core Web Vitals)
 • Popisivanje stranica na web sajtu i detektovanje grešaka pri popisivanju
 • Popravljanje pokvarenih unutrašnjih (internal links) i odlaznih veza (outbound links)
 • Prebacivanje web sajta na HTTPS protokol
 • Provera da vaši URL-ovi imaju čistu strukturu
 • Provera da vaš web sajt ima optimizovanu XML mapu sajta
 • Provera da vaš web sajt ima optimizovanu datoteku robots.txt
 • Dodavanje strukturiranih mikropodataka (schema markup)
 • Korišćenje ove kontrolne liste za redovan proveru funkcionisanja sajta

On-page SEO:

 • Istraživanje i analiza ključnih reči
 • Strategija implementacije ključnih reči
 • Istraživanje sadržaja
 • Plan sadržaja

Konsultacije su besplatne

Kontaktirajte nas preko vibera/mail-a ili putem društvenih mreža